RGG – RURA ELEKTROINSTALACYJNA GŁADKA GIĘTKA

Odporność na ściskanie: 750N (średnia) 3
Odporność na uderzenie: 2,0 kg/100mm (średnia) 3
Zakres temperatur (instalacja i eksploatacja):
od -25°C do +90°C 4 2
Elastyczność: rura giętka 2
Palność: palna 2
Materiał: polietylen modyfikowany (PE mod.)
Oznaczenie wg EN 61386-1:  33422_2 

ico-przewa

pdf


Charakterystyka i zastosowanie:
Rury gładkie o średniej elastyczności, przeznaczone do układana i ochrony kabli w instalacjach elektrycznych budowlanych i przemysłowych. Rury mogą być stosowane zarówno do instalacji natynkowych, podtynkowych jak i w posadzkach. Szczególnie zalecane do prowadzenia przewodów teletechnicznych.
Zastosowany materiał o dużej wytrzymałości mechanicznej i odporności na temperaturę pozwala na użycie rur w miejscach narażonych na uszkodzenia i chwilową podwyższoną temperaturę (betony wibrowane i naparzane, prefabrykaty itp.) Rury dostępne są w zwojach co ułatwia transport, magazynowanie, instalowanie oraz ogranicza konieczność stosowania złączek.

Produkt zgodny z dyrektywą 2014/35/UE (LVD)

Charakterystyka materiału:
Materiał wyróżniający się niewielkimi zmianami współczynnika zmian elektrycznych i przenikalności elektrycznej względnej w szerokim zakresie częstotliwości i temperatur. Wykazuje szczególnie dobre parametry plastyczności i udarności. Charakteryzuje się pamięcią kształtu.


[table id=srednice-rgg /]


[table id=odp-rgg /]


[table id=miej-rgg /]