Druk z proszków to tzw technologia SLS (Selectiv Laser Sintering). Polega ona na użyciu precyzyjnie kierowanej wiązki lasera w celu spiekania kolejnych warstw wytwarzanego modelu 3d. Tutaj również, jak w pozostałych oferowanych przez Ingremio metodach, model powstaje warstwa po warstwie z tą jednak różnicą, że w tej metodzie najpierw cała warstwa zasypywana jest proszkiem, a następnie wiązka lasera skanuje i spieka w jedną całość poszczególne punkty tej warstwy. Następnie model przesuwa się w dół i cały proces powtarza się aż do uzyskania gotowego modelu. Jest to najbardziej skomplikowana i czasochłonna metoda druku, jednak uzyskane przy jej pomocy detale charakteryzować się będą najwyższą wytrzymałością i odpornością mechaniczną. Stopień precyzji wydruku jest również wyższy, niż dostępny w technologii FDM/FFF.

Zalety druku z proszków:

  • brak konieczności tworzenia podpór,
  • bardzo gładka powierzchnia zewnętrzna, brak widoczności poszczególnych warstw,
  • wysoka wytrzymałość,
  • brak odpadu,
  • możliwość wykonywania bardzo precyzyjnych kształtów przy zachowaniu cienkich ścian wydruku.

Wady druku z proszków:

  • dłuższy czas całkowity procesu wydruku,
  • znacznie bardziej skomplikowana obsługa maszyny drukującej,
  • koszt wydruku.