Opracowanie filamentu o właściwościach antybakteryjnych, antygrzybiczych i antywirusowych dla technologii druku 3D

Celem projektu jest osiągnięcie ochrony mikrobiologicznej, w postaci właściwości antybakteryjnych, antygrzybiczych oraz antywirusowych filamentu do druku 3D.

Zgodnie z założeniami cel zostanie zrealizowany po spełnieniu przez próbki badawcze wyprodukowane w tej technologii następujących parametrów:

  1. W badaniu przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN ISO 846:2019 Tworzywa sztuczne – Ocena działania mikroorganizmów – metodą A (dla mieszaniny wybranych zarodników grzybów wymienionych w normie) i metodą C (dla szczepu bakterii wymienionego w normie) uzyskają wynik mieszczący się w zakresie od 0 do 2.
  2. W badaniu mikrobiologicznym przeprowadzonym według normy ISO 22196:2011, próbki uzyskają wynik redukcji powyżej 50% w teście 24 godzinnym dla bakterii: Escherichia coli ATCC 8739 oraz Staphylococcus aureus ATCC 6538.

Opracowany filament 3D o trwałych cechach antygrzybiczych, antybakteryjnych i antywirusowych zostanie zastosowany w wielu produktach np. do produkcji wyposażenia i sprzętu medycznego, protez, czy też elementów wyposażenia placówek medycznych.

Filament 3D o właściwościach antybakteryjnych, antygrzybiczych oraz antywirusowych, który powstanie w wyniku realizacji niniejszego projektu badawczego będzie produktem innowacyjnym w skali całego świata. Produkty wytwarzane przy jego użyciu przyczynią się do ochrony ludzi przed infekcjami (np. w instalacjach wentylacyjnych), ograniczą problemy techniczne z systemami przesyłu cieczy, wpłyną na ograniczenie zużycia energii oraz ograniczenie obciążenia środowiska naturalnego przez dotychczas stosowane technologie produkcji wtryskowej i stosowane chemiczne środki dezynfekujące.

Wartość Projektu: 10 198 597,08 zł, w tym wartość dofinansowania 5 583 212,90 zł.